Βασικός αντίπαλος

για την εγκαθίδρυση της Πανθρησκείας είναι ο Χριστός και όσοι Τον ακολουθούν: