Αρχική Οικονομία Βάλτε φράχτες στην τραπεζοχαβούζα και σκοτώστε τους όλους. Άλλη μια εισηγμένη βάρεσε...

Βάλτε φράχτες στην τραπεζοχαβούζα και σκοτώστε τους όλους. Άλλη μια εισηγμένη βάρεσε κανόνι.

ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΡΜΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΝΑ ΒΑΡΑΝΕ ΕΝΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ..
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E.
Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 1180/18.04.2017 ερωτήματός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  επαγόμεθα τα κάτωθι:
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., κατέθεσε αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 10.05.2017.
Δυστυχώς, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης η εταιρεία αντιμετώπιζε έντονες καθυστερήσεις πληρωμής από τους πελάτες της με αποτέλεσμα η ίδια, εν συνεχεία, να καθυστερεί την εξόφληση των πιστωτών της. Παράλληλα, αδυνατούσε να προσφύγει σε τραπεζικό ή άλλο δανεισμό για την χρηματοδότηση των αναγκών της λόγω των ήδη υφιστάμενων υψηλών της χρεών προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Από τις αρχές του έτους 2015 τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία η εταιρεία συνεργαζόταν (Eurobank, Πειραιώς, Αττική, ΕΤΕ και Alpha Bank) απαίτησαν την τοκοχρεωλυτική επιστροφή των δανείων που της είχαν χορηγήσει υπό τη μορφή ανοικτού κεφαλαίου κίνησης, απαιτώντας, παράλληλα, η ρευστότητα της εταιρείας να διοχετευτεί αποκλειστικά σε αυτά και όχι στην αγορά υπό τη μορφή προμήθειας προϊόντων προς πώληση. Το ανωτέρω ήταν αδύνατο να συμβεί και για το λόγο τούτο η εταιρεία κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες να επαναδιαπραγματευθεί με τα τραπεζικά ιδρύματα την επιμήκυνση εξόφλησης των υφιστάμενων δανείων της.
Στα τέλη του 2015 τα τραπεζικά ιδρύματα, εκπροσωπούμενα μάλιστα στη διαπραγμάτευση από στελέχη της Τράπεζας Eurobank, ενέταξαν την εταιρεία στον Κώδικα Δεοντολογίας του νόμου 4224/2013. Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2016 η εταιρεία υπέβαλε σε αυτά οικονομικά σχέδια και προτάσεις περί αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού, οι οποίες ουδέποτε έγιναν δεκτές. Χαρακτηριστικά, την 17η Μαρτίου 2016, κατόπιν και σχετικής υπόδειξης από τις δανείστριες τράπεζες, η εταιρεία υπέβαλε οικονομικό σχέδιο προς αυτές με συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις προς αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Το προτεινόμενο δε σχέδιο συνοδευόταν από θετική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας «DELLOITE», την οποία είχαν συστήσει τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Στο εν λόγω προταθέν οικονομικό σχέδιο, η απάντηση των Τραπεζών ήταν, επίσης, αρνητική. Η εταιρεία επανήλθε τον Οκτώβριο του 2016 με νέα πρόταση προς τις Τράπεζες, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, εκπροσωπούνταν από την τράπεζα Eurobank, προσεγγίζοντας σε σημαντικό βαθμό την αρχική πρόταση που είχαν υποβάλλει οι τελευταίες στην εταιρεία ένα χρόνο περίπου πριν την 14.12.2015. Η τράπεζα Eurobank, επίσης αρνήθηκε την εν λόγω πρότασή. Εν συνεχεία, το Νοέμβριο του 2016 (10/11/2016), η εταιρεία κατέθεσε νέες προτάσεις προς το σύνολο των συνεργαζόμενων τραπεζών για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, οι οποίες προσέγγιζαν ακόμα περισσότερο τις αρχικές δικές τους από 14.12.2015 απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται λόγος για αντιδικία. Ωστόσο, και η πρότασή αυτή απορρίφθηκε, επί της ουσίας, αφού ουδέποτε έλαβε απάντηση, ενώ ξεκίνησαν εις βάρος της νομικές ενέργειες από την Τράπεζα EUROBANK και EUROBANK ERGASIAS LEASING (διαταγές πληρωμής, καταγγελίες συμβάσεων κλπ).
Ήδη, από το Νοέμβριο του 2016 τα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόταν η εταιρεία αξίωσαν με εξώδικες δηλώσεις και επιστολές την άμεση καταβολή των οφειλόμενων, άλλως απείλησαν ότι θα λάβουν αναγκαστικά μέτρα εις βάρος της εταιρείας. Η Τράπεζα Eurobank, κατήγγειλε τις δανειακές της συμβάσεις με την εταιρεία και προέβη στην έκδοση διαταγών πληρωμής. Ξεκίνησε δε διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτων των απαιτήσεων της έναντι βασικών πελατών της εταιρείας.  Ακολούθως, οι τράπεζες Εθνική και Πειραιώς προέβησαν στην καταγγελία των δανειακών τους συμβάσεων ενώ έπεται η έκδοση διαταγών πληρωμής. Τις ανωτέρω νομικές ενέργειες των εν λόγω τραπεζών είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και οι λοιπές πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας.
Στις 10 Φεβρουαρίου του 2017 σε μία ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με τα τραπεζικά ιδρύματα, η εταιρεία απέστειλε μία τελική και βελτιωμένη, ως προς αυτήν του Νοεμβρίου 2016, πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών σε αυτά, η οποία αποτύπωνε και ικανοποιούσε ουσιαστικά όλες τις απαιτήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως αυτές είχαν κατά καιρούς εκφραστεί. Η πρόταση συνοδευόταν από προκαταρτικά οικονομικά στοιχεία του 2016 που έδειχναν σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της μητρικής εταιρείας, πλην όμως ουδεμία απάντηση έλαβε στην ως άνω πρότασή μας.
Η αδυναμία εύρεσης λύσης για την αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας από τα τραπεζικά ιδρύματα, η σε βάρος της έναρξη δικαστικών διεκδικήσεων και η επαπειλούμενη αναγκαστική κατάσχεση των χρηματικών αποθεμάτων της, αλλά και των απαιτήσεών της έναντι τρίτων – πελατών της, με πρωτοβουλία της Τράπεζας Eurobank, η οποία συμπαρασύρει νομοτελειακά και τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες, αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν μετά βεβαιότητας την εταιρεία σε γενική και μόνιμη παύση πληρωμών, αφού θα στερείται χρημάτων προκειμένου να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων και δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, οι οποίοι και θα καταγγείλουν τις μεταξύ τους συμβάσεις, στρεφόμενοι στον ανταγωνισμό.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η εταιρεία αναγκάστηκε την 21.02.2017 να καταθέσει την ως άνω αίτηση πτώχευσης. Την ίδια ημέρα η εταιρεία κατέθεσε και αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων του άρθρου 10 του Ν. 2588/2007 (ΠτΚ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, επίσης, κατά τη δικάσιμο της 10.05.2017. Με το δικόγραφο της ανωτέρω αιτήσεως για λήψη προληπτικών μέτρων του άρθρου 10 του Ν. 2588/2007, η ως άνω εταιρεία αιτήθηκε τη χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία θα διατασσόταν  η αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών της, και ιδίως η απαγόρευση: α) κάθε πράξης που συνιστά έναρξη ή  συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της εταιρείας ή εις χείρας τρίτων σε βάρος των οποίων διατηρεί απαιτήσεις, β) άσκησης αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών εναντίον της, γ) συνέχισης δικών επί αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών εναντίον της, δ) άσκησης ή εκδίκασης αντίστοιχων ένδικων μέσων εναντίον της, ε) έκδοσης πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως ή εκτέλεσης τους σε περιουσιακά στοιχεία της, στ) απαγόρευσης καταγγελίας συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), και ζ) απαγόρευσης μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων της, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της ανωτέρω αιτήσεως λήψης προληπτικών μέτρων και υπό τον όρο συζήτησής της κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Η συζήτηση της προρρηθείσας προσωρινής διαταγής ορίσθηκε για την 01.03.2017 ότε και συζητήθηκε.
Την 01.03.2017 ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε εν μέρει το αίτημά της εταιρείας για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησής της κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 10.05.2017, υπό τον όρο συζήτησής της, και διέταξε την αναστολή των ατομικών διώξεων κατά της εταιρείας και την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών της στοιχείων.
Η ανωτέρω αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατατέθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3588/2007 δυνάμει του οποίου «Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682 επ. ΚπολΔ), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων, να ορίσει μεσεγγυούχο…..».
Για τον αυτό λόγο με το ως άνω δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων της η εταιρεία αιτήθηκε και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως για τη λήψη προληπτικών μέτρων, καθότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος οι δανειστές της εταιρείας να προβούν, μεταξύ άλλων, σε ατομικές διώξεις σε βάρος της και στη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν τα περιουσιακά της στοιχεία. Η τελευταία ως έχουσα έννομο συμφέρον αιτήθηκε τη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές της μεταβολή της περιουσίας της ή μείωση της αξίας της μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης της για την κήρυξή της σε πτώχευση.
Όπως αναφέρετε και στην επιστολή σας, την 05.05.2017 θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία πρόκειται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η έγκριση του συνόλου των διαδικασιών για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Για το λόγο τούτο, νομίμως και εμπροθέσμως ανακοινώσαμε την 13.04.2017 στην Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.  την πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 05.05.2017, καθώς και το σχέδιο απόφασης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το εκεί περιεχόμενο, το οποίο ισχύει ως έχει.
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει η ανακρίβεια του από 14/04/2017 και ώρα 11:01 δημοσιεύματος ηλεκτρονικού τύπου στην ιστοσελίδα www.euro2day.gr με θέμα: «Alpha Grissin: Κατατέθηκε τον Μάρτιο αίτησης πτώχευσης» όσον αφορά αφενός την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω αναφερόμενων στην επιστολή μας δικογράφων και της ημερομηνίας συζήτησης της αιτήσεως πτώχευσης, αφετέρου όσον αφορά τον λόγο χορήγησης της προσωρινής διαταγής όπου εσφαλμένα αναφέρεται ότι κατατέθηκε και χορηγήθηκε «για να παραταθεί η λειτουργία της εισηγμένης εταιρείας και να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλούς διαπραγμάτευσης της εταιρείας με τους πιστωτές της».
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Τι ισχύει και τι αλλάζει σχετικά με τον κατώτατο μισθό – Δέκα ερωταπαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας

Μέσω δέκα ερωταπαντήσεων εξηγεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τι ισχύει και τι αλλάζει σχετικά με τον κατώτατο μισθό στη χώρα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της...

Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των 12 έως 15 ετών

Το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών άναψε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Μαρία Θεοδωρίδου, «με βάση τα επιδημιολογικά...

Κορωνοϊός: 2.070 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι – Στους 147 οι διασωληνωμένοι

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όμως πάνω από 2.000 είναι τα κρούσματα του κοροναϊού σήμερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη, αφού...

ALPHA BANK: Τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον αποτυπώνει ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες της Alpha Bank για την πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε όλους τους...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!