Νικολόπουλος:Είναι βέβαιο ότι με τον πολύ χαλαρό και επιπόλαιο τρόπο που δίδεται η Ελληνική ιθαγένεια,άτομα ελαστικής Ελληνικής συνείδησης μετατρέπονται σε “φίδια στον κόρφο μας”…