Το 2012 και λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Σαμαρά μέσα σε μια νύχτα κατεβάσανε ρολά στην ιστορική τράπεζα της Αγροτικής..Μια πράξη που εκείνη την εποχή θεωρήθηκε ως το μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο μια και μεταβιβαστήκανε στοιχεία ενεργητικού άνω του 1 δις στην τράπεζα Πειραιώς..Η κακή τράπεζα πέρασε στο καθεστώς εκκαθάρισης.
Σήμερα 5 χρόνια μετά από αυτήν την εγκληματική πολιτική απόφαση 36 υποκαταστήματα της ΑΤΕ ΒΑΝΚ όπως βλέπεται και στην κάτωθι λίστα ακόμη λειτουργούν με διαφορετικό ΓΕΜΗ ήτοι σημαίνει διαφορετική νομική οντότητα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου….
Οπως θα δείτε και παρακάτω τρία από αυτά τα υποκαταστήματα λειτουργούν και δίχως ΑΦΜ δηλαδή εκτελούν εμπορικές πράξεις δίχως κανένα έλεγχο από την Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων..
Το Ερώτημα είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο..Γιατί υπάρχουν διαφορετικά ΓΕΜΗ για κάθε υποκατάστημα της ΑΤΕ ΒΑΝΚ γιατί δεν υπάρχει λύση εκκαθάριση των εν λόγω υποκαταστημάτων πως γίνεται και λειτουργούν εντός των νέων υποκαταστημάτων που ανήκουν πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς και ποιες συναλλαγές διατελούν;;
Αναρωτιόμαστε μονάχα που είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του υπουργείου οικονομικών όταν ξέρει πως ακόμη βρίσκονται εν λειτουργία τα εν λόγω υποκαταστήματα; πως στεγάζονται σε κτήρια άλλης τράπεζας και με ποια νομική διαδικασία γίνεται αυτό;; Ποιος ελέγχει τις οποιεσδήποτε συναλλαγές και πιθανές φορολογικές ατασθαλίες;
Ποιος εν τέλει σε αυτή την χώρα θα βάλει τέλος στις εκατοντάδες πλέον φορολογικές και οικονομικές απάτες των τραπεζών;;;