Αρχική Διάφορα ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΣΒΗΣΑΝ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΣΒΗΣΑΝ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ !!!

ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 120.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΑ+ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 320.000€

Εντοπίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να έχει αδικαιολόγητες καταθέσεις, αλλά η ΔΕΔ του έσβησε σημαντικό μέρος των προστίμων !!!

Σε τραγέλαφο οδηγεί η απόφαση του ΣτΕ για τον περιορισμό της παραγραφής σε 5 χρόνια, καθώς παρέχεται συγχωροχάρτι και περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου από τη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο υπήρξαν καταγγελίες και υπόνοιες ότι «κάτι τρέχει», με αποτέλεσμα να παρέμβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μετά την καταγγελία, ανοίχτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όπως και των συγγενικών του προσώπων και αποδείχτηκε ότι υπήρχαν καταθέσεις μεγαλύτερες από το δηλωθέν εισόδημά του κάθε χρόνο, για τα έτη 2006 έως και 2014.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία διεξήγαγε φορολογικό έλεγχο και του καταλόγισε φόρο επί των εισοδημάτων που εντόπισε στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως και τα αναλογούντα πρόστιμα και προσαυξήσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 120.000 ευρώ!

Ειδικότερα η οικεία ΔΟΥ Θεσσαλονίκης του καταλόγισε τα ακόλουθα ποσά ανά έτος:

  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2007 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 3.820,16 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 4.584,19 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 8.404,35 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2008 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 10.330,29 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 12.396,35 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 22.726,64 ευρώ
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2009 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 2.728,01 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 3.273,61 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 6.001,62 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2011 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 9.409,44 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 291,33 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 20.700,77 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2012 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 9.159,94 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1.023,60 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 10.991,92 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 21.175,46 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2013 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 7.954,44 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 8.272,62 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 17.211,45 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2014 επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 8.612,26 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1.316,94 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ύψους 7.234,30 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 17.163,50 ευρώ.
  • Με την υπ’ αριθμ /11-12-2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. .. Θεσσαλονίκης, οικον. έτους 2015 (φορολογικού έτους 2014) επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος ύψους 4.277,51 ευρώ πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 329,03 ευρώ πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 ύψους 2.138,75 ευρώ ήτοι συνολικού ποσού ύψους 6.745,29 ευρώ.

Η προσφυγή και η ημι-αθώωση

Ο υπάλληλος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Θεσσαλονίκης και αμφισβήτησε το ύψος των προστίμων, επικαλούμενος μεταξύ των άλλων και την παραγραφή των υποθέσεων για τα έτη από 2006 έως και 2010.

Παρότι το προϊόν των καταθέσεων στους λογαριασμούς του ήταν εξαιρετικά ύποπτο, εντούτοις η ΔΕΔ, δέχτηκε τον ισχυρισμό του περί παραγραφής των υποθέσεων έως το 2011 (χρήση 2010) και διέγραψε όλα τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί.

Διατηρήθηκαν όμως τα πρόστιμα έστω και «κουρεμένα» για τα οικονομικά έτη 2012-2014, τα οποία ωστόσο είναι πολύ μικρότερα, σε σύγκριση με εκείνα των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Ειδικότερα η ΔΕΔ στο επίμαχο σημείο της απόφασής της (814/19/04/2018) αναφέρει τα ακόλουθα:

«Βάσει των ανωτέρω, για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 και 2010 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφος 1 του ν. 2238/1994, περί πενταετούς παραγραφής, και ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής κατά την 31/12/2012 για τη χρήση 2006, κατά την 31/12/2013 για τη χρήση 2007, κατά την 31/12/201 4 για τη χρήση 2008 και κατά την 31/12/2016 για τη χρήση 2010, δεδομένου ότι δεν χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις περί παράτασης παραγραφής στις οποίες βασίσθηκε η φορολογική αρχή, για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων χρήσεων 2006, 2007, 2008 και 2010, καθώς θεωρούνται κατ’ εφαρμογή των υπ’αριθμ.1738/2017 και 2932/2017 αποφάσεων του ΣτΕ, ως αντισυνταγματικές.
Κατά συνέπεια, ο εν λόγω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτός για τις ως άνω χρήσεις και παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων ισχυρισμών ως προς τις χρήσεις αυτές».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Ηλίας Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της Όμικρον

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Όμικρον που αναφέρεται επίσης ως B.1.1.529, έχει 3 κύριες υποπαραλλαγές: BA.1, BA.2 και BA.3, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος. Από τις 23 Δεκεμβρίου, όπως επισημαίνει, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι πάνω από το 99% των περιπτώσεων που προσδιορίστηκαν ήταν BA.1. Η ΒΑ.2 όμως έχει αρχίσει επίσης να ανιχνεύεται σε αρκετές χώρες. Η BA.2 φαίνεται να έχει 28 διαφορές σε σύγκριση με τη BA.1 (ενώ έχουν 32 κοιν

Μητσοτάκης για «Απάτητα Βουνά»: Μπαίνουν σε καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης

«Θέτουμε σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης έξι παρθένα βουνά: Τα Λευκά Όρη, τον Ταΰγετο, το Σάος στη Σαμοθράκη, την Τύμφη και τον...

Κυβερνοεπίθεση στη Βουλή: Χάκερ επιχείρησαν να υποκλέψουν λογαριασμούς

Στόχος επίθεσης από χάκερς έγινε η Βουλή των Ελλήνων, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση: «Στις 20 Ιανουαρίου 2021 μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP. Άμεσα διακόπηκε η λειτουργία του web mail των χρηστών για την προστασία τους και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε άμεση και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να απ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο της Επιθεώρησης Εργασίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, σε συνέχεια του διορισμού των μελών...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!