Αρχική Uncategorized ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, ΠΡΟΣ Αρχιμ. Γεράσιμο Φραγκουλάκη, Αννόβερο Γερμανίας. το...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, ΠΡΟΣ Αρχιμ. Γεράσιμο Φραγκουλάκη, Αννόβερο Γερμανίας. το σχόλιο μας.

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Εν σχέσει με τον τίτλο “Ρε φίλε την πάτησες”
(παραθέτουμε στο τέλος της επιστολής το σχετικό άρθρο του π. Φραγκουλάκη)

Αρχιμανδρίτα Γεράσιμε, χαίρετε και μετανοείτε.
Ανίερο καταντήσατε το Αννόβερο με τα άρθρα σας και τον τρόπο σας.
Σας προτείνω να ακούσετε όπερα, να κάντε πατινάζ, να επισκεφθείτε μουσεία, και να “χαθείτε” μέσα στους απέραντους κήπους της πιο πράσινης πόλης της Γερμανίας, και ίσως κάπου εκεί να συναντήσετε τον πράσινο Πατριάρχη που ξέχασε τι χρώμα έχει το αίμα που πρέπει να δώσεις για να πάρεις πνεύμα και πάλι ότι το χρώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας «ως πορφύραν και βύσσον»!
Εἰς τὴν ζ’ ᾨδὴν
Μαρτυρικὸν
Ἦχος δ’
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ Κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούςσου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα που παρακολουθούμε τα καμώματά σας το όνομά σας έγινε συνώνυμο της ντροπής, ο δε τρόπος σας, ο παπόφιλος, σκάνδαλο σαν αυτό που περιγράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που είπε ότι θα έρθει ημέρα που οι ιερείς θα είναι αισχρότεροι όλων! Δυστυχώς δεν γνωρίζω Γερμανικά, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν 10.000 ομογενείς μας που βρίσκονται εκεί και διαβάζουν ελληνικά και κατανοούν ακόμη Ορθόδοξα άσχετα αν προσπαθείτε σεις και οι όμοιοί σας να τους τυφλώσουν με την αγαπολογία και την οικουμενιστική ειρηνολογία που αμφότερα ομοιάζουν με πράσινο χορτάρι που τρώνε μόνο τα ζώα ή που καπνίζουν αυτοί που γνωρίζουν από πίπες ειρήνης. Νομίζω όμως ότι οι αδελφοί μας στο Αννόβερο θα ήθελαν να διαβάσουν κάτι παραπάνω και ουσιώδες γι’ αυτό και επιτρέψτε μου να αλλάξω χρώμα γλώσσας, όσο αυτό είναι δυνατόν, μιας και η Ορθόδοξη γλώσσα που περικλείει την ευγένεια του Χριστού μας είναι η μόνη αυτή τη στιγμή που δύναται να εκπληρώσει το ρηθέν υπό των αγγέλων∙ «και επί γης ειρήνη…».

Αγαπητέ αδελφέ και πατέρα Γεράσιμε, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουμε ο Χριστός μας είπε: «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν» (Ματθ. 10,34). Μη νομίσετε- μας είπε – ότι ήλθα να επιβάλω μία ψευδή ειρήνην εις την γην (όπως την φαντάζονται οι Οικουμενιστές, οι οποίοι περιμένουν τον Μεσσία ως παναγιότατο επίγειο βασιλέα!). Δεν ήλθα να φέρω τέτοιαν ειρήνην, αλλά μάχαιραν και διαίρεσιν…
Καταλαβαίνουμε αγαπητέ από τα παραπάνω λόγια, πρώτον ότι ο Χριστός που κηρύττει ο Πατριάρχης αλλά και σεις ο ίδιος δεν είναι ο Θεός των Πατέρων μας, κάτι που σας καθιστά ψευδοπροφήτες και όργανα του σατανά. Και δεύτερον η διαίρεσή μας σε «Οικουμενιστές» και «αντιοικουμενιστές» δεν είναι έργο ανθρώπου αλλά εντολή Θεού που ζητάει από τους πιστούς ακόλουθους του Υιού Του να χωρίζονται και από αγγέλους ακόμη που διαλαλούν μόνο «το επί γης ειρήνη» και ξεχνούν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι και θα είναι Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και χωρίς τους προδότες της πίστεως. Όσο λοιπόν υπάρχει καιρός μετανοίας και πνοή φυσικά στα νεκρά στήθη σας αφήστε την πρασινολογία – παρασιτολογία για την ειρήνη στη γη και κηρύξτε την αλήθεια ολόκληρη, τουτέστιν «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷκαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Φυσικά ο ύμνος αυτός δεν γράφτηκε για τον πράσινο μεσσία του Οικουμενισμού και της οικολογίας, αλλά τον έψαλαν άγγελοιστον ουρανό την ημέρα της γέννησης του Μεσσία Ιησού Χριστού, του υιού της Θεοτόκου Μαρίας που ήλθε επί της γης και είναι παρών μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του και που πάλι πρόκειται να έλθει για να κρίνει τον κόσμο της απιστίας, δηλαδή των Οικουμενιστών που μέσα του χώρεσαν λεγεώνες δαιμονίων, όλες δηλαδή οι διεστραμμένες «γλώσσες» των αιρετικών όλων των αιώνων (εξόν και παναίρεση).

Αγαπητέ, εν τάχει το δικαίωμα της αποτείχισης μας το δίνουν οι Ιεροί κανόνες αλλά και αυτή η Αγία Γραφή που λέγει: «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» (Εφεσ. 5, 31). Ο Μητροπολίτης Ευθύμιος Στύλιος λέγει ότι «Η πίστη και ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε ή αποκτούμε. Είναι μία γέννηση. Το να εγκαταλείψει κανεὶς το σκοτάδι της άγνοιας καιτης πλάνης και να πιστέψει στον Χριστό, σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκε σε μιὰ νέα ζωή. Πρόκειται για μιὰ πνευματική γέννηση. Τη γέννηση αυτή την πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα, ο Θεός, είναι «γέννησις άνωθεν», όπως είπεν ο Χριστός (Ιωαν. γ’ 3)»[1]. Ο ίδιος πάλι θα πεί: «Ὅπως στὸ ἔργο τῆς βιολογικῆς γέννησης, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ τοὺς γονεῖς, ἔτσι καὶ στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ καὶ ἀνθρώπους. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὁ Θεὸς χρησιμοποιεῖ τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς Ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ποιμένες καλλιεργοῦν τὸ φυτὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, μὲ τὸν λόγο, τὴν προσευχή, τὰ ἱερὰ μυστήρια, μὲ κόπο καὶ δάκρυα… «Αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ’ 17). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος λέγει στοὺς χριστιανούς: «Ἐὰν μύριους παιδαγωγούς…»[1].
Γι’ αυτό και λέγω στους 10.000 αδελφούς που πιθανόν να μην σας γνωρίζουν καλώς α) ότι «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο» σήμερα διά της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ, και β) ότι ως ποιμένας του Οικουμενισμού που είστε σίγουρα δεν καλλιεργείτε «τὸ φυτὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, μὲ τὸν λόγο, τὴν προσευχή…» και τα άρθρα σας, αμήν.

Μετά φόβου
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης
Πτολεμαΐδα 31 Αυγούστου 2017

Υ.Γ.
Α΄. «Ἐπίλογος: Στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν ὁποιοδήποτε ἱερωμένο τὸν ἀποκαλοῦμε «Πατέρα»! Τὸ ὡραῖο αὐτὸ ὀρθόδοξο ἔθιμο ἔχει δύο ἀναφορές: πρῶτα σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους, τοὺς ἱερωμένους, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν κλήση νὰ γινόμαστε πνευματικοὶ πατέρες. Ἔπειτα καὶ σὲ σᾶς τοὺς πιστούς, διότι σᾶς ὑπενθυμίζει νὰ γίνεσθε πνευματικὰτέκνα. Ὅλοι δέ, Ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ ἔχομε τὴν κλήση νὰ γινόμαστε πνευματικὰ τέκνα τῶν μεγάλων καὶ ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας»(Εὐθύμιος Στύλιος Μητροπολίτης Ἀχελώου)[1].
Β’. «Ωστόσο, εδώ εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί φαίνεται πια ότι το ποίμνιον πρέπει να φυλάει μόνο του τον εαυτό του. Έτσι φαίνεται. Προσέξτε τι είπα. Μην περιμένετε να σας φυλάξουμε εμείς. Λυπούμαι. Φυλάξτε τον εαυτό σας αγαπητοί. Φυλάξτε τον εαυτόν σας. Εάν δεν φυλάξετε εσείς τον εαυτόν σας μην περιμένετε να σας φυλάξει κάποιος άλλος. Λυπούμαι που το λέγω αλλά σας εξήγησα. Ποια τρύπα στο καλάθι να βουλώσουμε εκεί που φτάσαμε; Το αντιλαμβάνεσθε και μόνοι σας…» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)[2]

[1] https://proskynitis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_5494.html
[2] π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: τας θύρας τας θύρας …

Σχόλιο:
Στην επιστολή-απάντηση προς τον κ.Γεράσιμο Φραγκουλάκη, που μας έστειλε ο κ.Δημήτριος Εμμανουήλ, πράγματι στο τέλος παραθέτει και το κείμενο του “ιερέως”.

εδώ ο κ.Φραγκουλάκης με τους “φίλους” του.  Μόνιμη συμπόρευση με τους αιρετικούς. Μήπως να βγάλει το ασκητικό μαύρο ράσο καλύτερα (όταν δεν φοράει κουστούμι εννοούμε). Τα ροζ ενδύματα των Παπικών αισθητικά δείχνουν να του πηγαίνουν περισσότερο.

(Ως ιστολόγιο) ΔΕΝ παραθέτουμε το άρθρο του κ.Γερασίμου Φραγκουλάκη.
Ουδέποτε το ιστολόγιο που το δημοσίευσε έβαλε οποιαδήποτε απάντηση ή σύνδεσμο σε απάντηση.
Όσες φορές γράψαμε απαντήσεις ΔΙΕΓΡΑΦΕ τα σχόλια μας.
Έτσι αντιλαμβάνονται την ελευθερία του λόγου τα τσιράκια του Βαρθολομαίου.

Ομάδα Εκπαιδευτικών “Ο Παιδαγωγός”

ΥΓ. Ο ίδιος ιστολόγος του Φαναρίου, αποκαλεί “π.Γεράσιμο Φραγκουλάκη” ενώ τον πατέρα Νικόλαο Μανώλη τον αποκαλεί “εν αργία κληρικό“, ΧΩΡΙΣ το πρόθεμα “π.”.

Ξέρετε στην Ορθοδοξία έχουμε Ιερούς Κανόνες (είναι αυτοί που συστηματικά ποδοπατείτε, αντικαθιστώντας τους με τις δικές σας κρίσεις περί σωστού και λάθους).

Στους Ιερούς μας Κανόνες καταγράφεται πότε ένας ιερωμένος είναι για ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ.

Οι δεσποτάδες σας, κάποιοι δειλοί και ανίκανοι που με πολύ παρακαλητό στρογγυλοκάθισαν στους δεσποτικούς θρόνους και καβάλησαν το καλάμι και οι φιλόδοξοι αρχιμανδρίτες τους μπορούν να εκδίδουν φιρμάνια θέτοντας όποιον επιθυμούν σε αργία. Να ξέρετε όμως: Υπάρχει και Θεός και βλέπει. Και υπάρχει και πιστός λαός, όσο κι αν προσπαθήσατε να τον “εκτοπίσετε” σε ρόλο “κομπάρσου”.

Τα λέμε …

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

NEET Receives a romance Sim games progressing program – Page 240/728

NEET Receives a romance Sim games progressing program - Page 240/728 Phase 240: This Name Is Way Too Disclosing! Translator: imperfectluck Editor Program: vb24 The two of...

Bumble SuperSwipe – can it be really worth more money? Evaluation (2020)

Bumble SuperSwipe – can it be really worth more money? Evaluation (2020) In this post, we are sharing with you everything you could have actually...

Just how to restart a Friendship After a life threatening falling out in clumps

Just how to restart a Friendship After a life threatening falling out in clumps How to Make Amends With A Best Friend How to Rebuild a...

Pisces detest getting slammed to get moody when things donaˆ™t go their particular method.

Pisces detest getting slammed to get moody when things donaˆ™t go their particular method. The characteristics of a Pisces is fairly straightforward: psychological . Exactly...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!