Αρχική Διάφορα Αλλάζουν οι κανόνες του «παιχνιδιού» στο πλανόδιο εμπόριο

Αλλάζουν οι κανόνες του «παιχνιδιού» στο πλανόδιο εμπόριο

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές περιγράφονται σε διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο συνολικά.

Κατ’ αρχάς, ως πλανόδιο εμπόριο ορίζεται η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται διαρκώς με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.

Οπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, που αποκάλυψε ο «Ε.Τ.», όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Πρόσθετα απαγορεύεται η άσκησή του: α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.

Σημειώνεται πως οι άδειες πλανόδιου εμπορίου εγκρίνονται από την περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο πωλητής και ισχύουν αυστηρά για τα όριά της.

Κινητές καντίνες
Προκειμένου για την παρασκευή και την παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχόμενους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, μπορούν να παραμένουν στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και όχι για περισσότερες από μία φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας τοπικής ή δημοτικής κοινότητας ή του ίδιου δήμου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω πληθυσμιακών περιορισμών. Παράλληλα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις, ενώ απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση οχήματος για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει, απαραιτήτως, να προσκομίζει δίπλωμα οδήγησης του ιδίου ή/και του προσώπου που τον υποβοηθά, κατά περίπτωση.

Παραγωγοί πωλητές
Οσον αφορά στη διαδικασία έγκρισης σε παραγωγούς πωλητές για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου, διεξάγεται σε στάδια ως εξής:

Στάδιο πρώτο: Χορήγηση βασικής άδειας. Ο παραγωγός υποβάλλει στο δήμο μόνιμης κατοικίας του όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες του δήμου, αφού εξετάσουν αυτά και τις προϋποθέσεις του αιτούντος, χορηγούν το έντυπο άδειας παραγωγού εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στάδιο δεύτερο: Ο παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια υποβάλλει αίτηση στην περιφέρεια στα όρια της οποίας επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός κάθε έτους. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του πρώτου σταδίου. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην περιφέρεια όπου απευθύνεται ο παραγωγός.

Η περιφέρεια, αφού εξετάσει την αίτηση, εκδίδει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα.

Οι παραγωγοί πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση την κατοχυρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία.

Επαγγελματίες πωλητές
Από εκεί και πέρα, οι επαγγελματικές άδειες χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα κατόπιν συμμετοχής σε προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από την οικεία περιφέρεια έπειτα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου. Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της περιφέρειας, των περιφερειακών ενοτήτων και των δήμων της περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε περιφερειακής ενότητας.

Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία διαδέχεται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, εκδίδεται σχετική προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ. Τα τμήματα εμπορίου των διευθύνσεων ανάπτυξης κάθε περιφερειακής ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη γενική διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά η περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών πλανόδιου εμπορίου, είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών πλανόδιου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.

Η περιφέρεια συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων διατηρούν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους στο δικτυακό τόπο της περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον των οργάνων της περιφέρειας.

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των παραπάνω αδειών στους δικαιούχους είναι ο δήμος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων προκειμένου να εκδοθεί η άδεια.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Do you really need assist to escape from pay day loans?

Do you really need assist to escape from pay day loans? My article on the best way to request a refund of cash advance interest...

Natasha Aponte, wife who tricked countless guy on Tinder, explains mission behind internet dating event

Natasha Aponte, wife who tricked countless guy on Tinder, explains mission behind internet dating event By Caitlin O'Kane A while back, Natasha Aponte obtained nationwide eyes...

Site avec rencontre sans avoir i  inscription Comme Je peux a elles produire aplomb ? )

Site avec rencontre sans avoir i  inscription Comme Je peux a elles produire aplomb ? ) une page avec bagarre sans nul epitaphe...

Whenever certainly one of you had only missing on a primary or second date, or was in a slow-moving relationship

Whenever certainly one of you had only missing on a primary or second date, or was in a slow-moving relationship From the it like it...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!