Φόρους ύψους 5,135 δις. ευρώ άφησαν απλήρωτους οι φορολογούμενοι στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 με τον αριθμό των οφειλετών να υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια.

Μάλιστα, μόνο τον Νοέμβριο, οι απλήρωτοι φόροι έφθασαν τα 750 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχικής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το σύνολο παλαιών και νέων οφειλών ανέρχεται σε 110,17 δισ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο.

Από αυτά, περίπου 25 δισ. ευρώ θεωρούνται μη εισπράξιμα, ενώ τα υπόλοιπα 85,1 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ως ικανά να εισπραχθούν. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι φορολογούμενοι με χρέη προς την εφορία, να αριθμούν σε 4.138.953. Από αυτούς, σε 1.327.398 έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. 

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση έως τις 26 Ιανουαρίου για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας, μέσω της οποίας οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν χρέη από 36 δόσεις (χωρίς τόκο) έως 72 δόσεις (με επιτόκιο 2,5%).

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο των 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες από την 1η Μαρτίου του 2020 έως 31 Ιουλίου του 2021.