Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, θα προβλέπεται ρητά ότι ο χρήστης του δωματίου ή διαμερίσματος, θα επιβαρύνεται από τον φόρο διαμονής.

Επίσης θα προβλέπεται ότι για την επιβολή του φόρου, θα εκδίδεται  ειδική απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής προς τον διαμένοντα.
Επιπλέον θα αποσαφηνίζεται ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ